thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu NIS7 báo hiệu luồng vào cầu cảng số 5 Bến cảng quốc tế Nghi Sơn


THA-15-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thanh Hóa

: Luồng vào cầu cảng số 5 Bến cảng quốc tế Nghi Sơn

: Phao NIS7

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°19'16.7"

105°48'34.8"

19°19'13.1"

105°48'41.5"

 

Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 114/CV.20/NIS-BGĐ ngày 18/8/2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu NIS7 báo hiệu luồng vào cầu cảng số 5 Bến cảng quốc tế Nghi Sơn;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh vị trí phao báo hiệu NIS7 báo hiệu luồng vào cầu cảng số 5 Bến cảng quốc tế Nghi Sơn về vị trí thiết kế mới như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°19'19.9"

105°48'33.8"

19°19'16.3"

105°48'40.5"

 

    Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website