thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc di dời tàu bị đắm trên luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


Căn cứ điện báo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tàu bị đắm trên luồng hàng hải Nghi Sơn tại vị trí có tọa độ địa lý gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°17'41.3"

 105°49'23.2"

19°17'37.7"

105°49'29.9"

đã được di dời.

Thông báo hàng hải số 402(P)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/12/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

       + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website