thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu khu vực luồng tạm phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2019


Vviệc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu khu vực luồng tạm phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2019

THA-23-2020

 

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thanh Hóa

: Nghi Sơn

: Phao X

:

 

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°17'39,1"

105°49'24,5"

19°17'35,5"

105°49'31,3"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thu hồi phao X báo hiệu khu vực luồng tạm phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2019;

 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao X báo hiệu khu vực luồng tạm phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2019 chấm dứt hoạt động từ ngày 27/11/2020.

Ghi chú: -  Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website