thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật vùng quay tàu trước Bến 7 Bến cảng Tổng hợp Long Sơn


THA-03-2021

 

Vùng biển

: Thanh Hóa

Tên luồng

: Nghi Sơn

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0203-6/CNLS-CV ngày 02/3/2021 của Công ty TNHH công nghiệp Long Sơn;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng quay tàu trước Bến 7 - Bến cảng tổng hợp Long Sơn, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

                Trong phạm vi vùng quay tàu có đường kính 160m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

QTLSB7

19°19'10,2"

105°48'46,5"

19°19'06,6"

105°48'53,2"

 

Độ sâu đạt: -7,0m (âm bảy mét).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website