thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật tuyến luồng nhánh vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn


THA-05-2021

Vùng biển

Tên luồng

: Thanh Hóa

: Luồng nhánh vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn

 

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1603-3/CNLS-CV ngày 16/3/2021 của Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật tuyến luồng nhánh vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa như sau:

       1. Chiều dài và hướng tuyến luồng:

       - Đoạn 1: Từ điểm tiếp giáp với vùng quay trở trước cầu cảng số 4, 5 (thuộc khu Bến tổng hợp số 1) đến biên vùng quay tàu trước bến 7 cảng Long Sơn có chiều dài khoảng 350m, hướng tuyến luồng 182°14' - 2°14'.

       - Đoạn 2: Từ vùng quay tàu trước bến 7 cảng Long Sơn đến cuối bến 7 cảng Long Sơn có chiều dài khoảng 250m, hướng tuyến luồng 172°58' - 352°58'.

       2. Độ sâu: Trong phạm vi đáy luồng rộng từ 60m đến 89,5m , được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu theo Thông báo hàng hải số 16/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29/01/2021, được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -7,0m (âm bảy mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

- Các phương tiện thuỷ hoạt động trên tuyến luồng nhánh vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng;          

- Hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng tham chiếu đến Thông báo hàng hải số 32(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 01/3/2021./.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website