thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật luồng tàu và vùng nước trước cầu số 5 thuộc Bến cảng quốc tế Nghi Sơn


THA-20-2020

 

Vùng biển

: Thanh Hóa

Tên luồng

: Nghi Sơn

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 135/CV.20/NS-TGĐ ngày 28/9/2020 của Công ty Cổ phần gang thép Nghi Sơn; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng tàu và khu nước trước cầu số 5 thuộc Bến cảng quốc tế Nghi Sơn, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

                1. Đoạn luồng nhánh vào cầu cảng số 5:

          Trong phạm vi đoạn luồng vào cầu cảng số 5 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 A3

 19°19'15.4"

 105°48'32.7"

19°19'11.8"

105°48'39.4"

 A4

 19°19'15.8"

 105°48'34.5"

19°19'12.2"

105°48'41.3"

 A5

 19°19'19.7"

 105°48'33.6"

19°19'16.1"

105°48'40.3"

KN5’

 19°19'19.8"

 105°48'31.6"

19°19'16.2"

105°48'38.3"

 

Độ sâu đạt: -8,2m (âm tám mét hai).

 Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,3m, tại khu vực phía thượng lưu, kéo dài từ điểm A5 đến điểm KN5’, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

          2. Vùng nước trước cầu số 5

          Trong phạm vi vùng đậu tàu trước cầu cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 B3

19°19'15.0"

105°48'31.2"

19°19'11.5"

105°48'37.9"

 A3

19°19'15.4"

105°48'32.7"

19°19'11.8"

105°48'39.4"

KN5’

19°19'19.8"

105°48'31.6"

19°19'16.2"

105°48'38.3"

 B4’

19°19'19.5"

105°48'30.1"

19°19'15.9"

105°48'36.8"

 

          Độ sâu đạt: -9,5m (âm chín mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -3,2m, tại khu vực phía thượng lưu của khu nước, kéo dài từ điểm KN5’ đến điểm B4’, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 20m.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

 Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn luồng nhánh và vùng đậu tàu thuộc Bến cảng quốc tế Nghi Sơn đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, đồng thời lưu ý các khu vực có dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website