thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA-07-2021

 

Vùng biển

: Thanh Hoá

Tên luồng

: Nghi Sơn

            Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được đo đạc và hoàn thành ngày 23/3/2021;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

1. Luồng tàu

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải:

          - Đoạn từ phao số 0 đến vùng quay tàu bến 2 cảng Nghi Sơn, độ sâu đạt:

-10,3m (âm mười mét ba).

          Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,5m nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 1 khoảng 280m đến vùng quay tàu bến 2, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,8m nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 2 khoảng 1.120m đến vùng quay tàu bến 2, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m.

          - Đoạn từ vùng quay tàu bến số 1 đến hết bến số 4 cảng Nghi Sơn, độ sâu đạt:  -10,3m (âm mười mét ba).

Lưu ý: Điểm cạn có độ sâu -10,1m nằm về phía biên trái luồng, cách biên trái luồng khoảng 8m và cách phao E12 về phía thượng lưu khoảng 195m.

2. Vùng quay tàu

a. Vùng quay tàu bến số 2:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 2 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m,  tâm có tọa độ:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°18'24,7"

 105°49'02,6"

 19°18'21,1"

 105°49'09,4"

 

        Độ sâu đạt: -10,3m (âm mười mét ba).

b. Vùng quay tàu bến số 1:

        Trong phạm vi vùng quay tàu bến số 1 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi các điểm có toạ độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BT10

19°18'29,2"

105°48'58,2"

19°18'25,6"

105°49'04,9"

BT11

19°18'36,1"

105°48'55,4"

19°18'32,6"

105°49'02,1"

C

19°18'38,0"

105°49'00,5"

19°18'34,4"

105°49'07,2"

B

19°18'31,0"

105°49'03,3"

19°18'27,5"

105°49'10,0"

 

            Độ sâu đạt: -10,3m (âm mười mét ba).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,4m nằm về phía biên trái vùng quay tàu, từ phao E12 kéo dài về phía hạ lưu đến điểm BT10, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 30m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hoá đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012, VN40013, V14N0013;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website