thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA-26-2020

 

Vùng biển

: Thanh Hoá

Tên luồng

: Nghi Sơn

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được đo đạc và hoàn thành ngày 15/12/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Độ sâu luồng tàu

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải:

          - Đoạn từ phao số 0 đến vùng quay tàu bến 2, độ sâu đạt: -10,4m (âm mười mét tư).

          Lưu ý:

- Dải cạn nằm về phía biên phải luồng có chiều dài khoảng 1400m từ thượng lưu phao số 1 khoảng 550m đến hạ lưu phao N4 khoảng 450m, có độ sâu hạn chế từ -9,5m đến -10,0m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 16m;

- Dải cạn nằm về phía biên trái luồng có chiều dài khoảng 350m từ thượng lưu phao số 3 khoảng 300m đến hạ lưu phao N4 khoảng 170m, có độ sâu hạn chế

 -10,3m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 6m;

- Dải cạn nằm về phía biên trái luồng có chiều dài khoảng 280m từ hạ lưu phao số 4 khoảng 380m đến hạ lưu phao số 4 khoảng 80m, có độ sâu hạn chế

 -10,3m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 6m;

          - Đoạn từ vùng quay tàu bến số 1 đến hết bến số 4, độ sâu đạt:  -10,5m (âm mười mét rưỡi).

2. Độ sâu vùng quay tàu

a. Vùng quay tàu bến số 2:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 2 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m,  tâm có tọa độ:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°18'24,7"

 105°49'02,6"

 19°18'21,1"

 105°49'09,4"

 

        Độ sâu đạt: -10,3m (âm mười mét ba).

b. Vùng quay tàu bến số 1:

        Trong phạm vi vùng quay tàu bến số 1 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi các điểm có toạ độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BT10

19°18'29,2"

105°48'58,2"

19°18'25,6"

105°49'04,9"

BT11

19°18'36,1"

105°48'55,4"

19°18'32,6"

105°49'02,1"

C

19°18'38,0"

105°49'00,5"

19°18'34,4"

105°49'07,2"

B

19°18'31,0"

105°49'03,3"

19°18'27,5"

105°49'10,0"

 

          Độ sâu đạt: -7,5m (âm bảy mét rưỡi).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải vào cảng Nghi Sơn - Thanh Hoá đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website