thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật khu nước bến phao SPM và vùng đón trả hoa tiêu – Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn


THA-08-2020

 

Vùng biển:

Nghi Sơn - Thanh Hóa

Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 270/2020/NSRP-MT ngày 26/03/2020 của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu nước bến phao SPM vùng đón trả hoa tiêu – Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

1. Khu nước bến phao SPM

Trong phạm vi khu nước bến phao SPM được giới hạn bởi đường tròn bán kính R=1.000m với tâm là vị trí phao một điểm neo SPM có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°21'38.6"

106°05'56.2"

19°21'35.0"

106°06'03.0"

 

            Độ sâu đạt: - 25,5m (âm hai mươi lăm mét rưỡi).

2. Vùng đón trả hoa tiêu

Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý với tâm là vị trí có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°18'49.2"

106°07'02.6"

19°18'45.7"

106°07'09.3"

 

            Độ sâu đạt: - 27,0m (âm hai mươi bảy mét).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN40013, VN30005, V14N0013, V1300006; 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website