thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật khu nước bến phao rót dầu không bến một điểm neo (SPM) Dự án liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn


THA-15-2017

 

Vùng biển:

Nghi Sơn - Thanh Hóa

Căn cứ đề nghị thông báo hàng hải của Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn về thông số kỹ thuật khu nước bến phao rót dầu không bến một điểm neo (SPM) Dự án liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn; Bình đồ độ sâu khu vực phao SPM do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thực hiện và các tài liệu liên quan gửi kèm theo.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu nước bến phao SPM như sau: Trong phạm vi khu nước bến phao SPM được giới hạn bởi đường tròn bán kính R=1000m với tâm là vị trí phao một điểm neo SPM có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°21'38.6"

106°05'56.2"

19°21'35.0"

106°06'03.0"

 

            Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt:  - 25,3m (âm hai mươi lăm mét ba).

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website