thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng Kho xăng dầu Quảng Hưng - Thanh Hóa


THA - 28 - 2020

Vùng biển             : Thanh Hóa

Tên luồng             : Lệ Môn

          Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 1216/DKTH-KTAT ngày 22/12/2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng Kho xăng dầu Quảng Hưng - Thanh Hóa (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          Trong phạm vi vùng nước trước cầu cảng Kho xăng dầu Quảng Hưng - Thanh Hóa được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

QH1

19°47'38,6"

105°49'05,4"

19°47'35,1"

105°49'12,2"

QH2

19°47'37,8"

105°49'07,2"

19°47'34,2"

105°49'13,9"

QH3

19°47'38,5"

105°49'09,5"

19°47'35,0"

105°49'16,2"

QH4

19°47'40,8"

105°49'04,6"

19°47'37,3"

105°49'11,4"

 độ sâu đạt: -1,3m (âm một mét ba).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +0,6m tại khu vực thượng lưu cầu, tại điểm QH1, từ điểm QH1 lấn vào vùng nước khoảng 10m.

          Ghi chú:  Hải đồ cần cập nhật: VN40011, V14N0011.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website