thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu và vùng nước trước cảng chuyên dùng Xi măng Nghi Sơn


THA-29-2019

         Vùng biển                 : Thanh Hóa

         Tên luồng                 : Xi măng Nghi Sơn

         Căn cứ văn bản Đề nghị công bố thông báo hàng hải số 327/MKD-NSCC ngày 09/12/2019 của Công ty Xi măng Nghi Sơn; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng tàu và vùng nước trước cảng chuyên dùng Xi măng Nghi Sơn, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Độ sâu luồng tàu

         Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 190m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -10,2m (âm mười mét hai).

           Lưu ý: 

         - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,7m, nằm về phía biên phải luồng, kéo dài từ phao số 5 về phía thượng lưu khoảng 400m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 12m.

         - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,0m nằm về phía biên trái luồng, kéo dài từ thượng lưu phao số 2 khoảng 440m đến thượng lưu phao số 2 khoảng 700m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 23m.

2. Độ sâu vùng nước bến số 1:

         Trong phạm vi vùng nước bến số 1 dài 490m, rộng 190m (từ mép cầu ra); được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 19°20'40.5"

 105°48'39.5"

 19°20'37.0"

 105°48'46.2"

B

 19°20'46.8"

 105°48'54.9"

 19°20'43.2"

 105°49'01.6"

C

 19°20'41.1"

 105°48'57.4"

 19°20'37.5"

 105°49'04.2"

D

 19°20'34.9"

 105°48'42.0"

 19°20'31.3"

 105°48'48.8"

 

         Độ sâu đạt: -9,5m (âm chín mét rưỡi).

           Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,6m, nằm về phía thượng lưu của vùng nước, kéo dài từ điểm A đến điểm D, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 85m.

3. Độ sâu vùng nước bến số 2:

         Trong phạm vi vùng nước bến số 2 dài 410m, rộng 102m (từ mép cầu ra); được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

H

 19°20'35.2"

 105°48'44.7"

 19°20'31.6"

 105°48'51.4"

K

 19°20'32.1"

 105°48'46.0"

 19°20'28.5"

 105°48'52.8"

L

 19°20'37.4"

 105°48'59.1"

 19°20'33.8"

 105°49'05.8"

M

 19°20'40.5"

 105°48'57.7"

 19°20'36.9"

 105°49'04.4"

 

         Độ sâu đạt: -6,7m (âm sáu mét bảy).

           Lưu ý:  Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -5,5m, nằm về phía thượng lưu của vùng nước, tại khu vực điểm K kéo dài về phía điểm H khoảng 80m và kéo dài về phía điểm L khoảng 70m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 50m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng xi măng Nghi Sơn đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật:VN50012, V14N0012, VN40013, V14N0013;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-vnLiên kết website