thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Nghi Sơn


THA-07-2020

Vùng biển         : Thanh Hóa

Tên luồng         : Nghi Sơn

Căn cứ báo cáo số 205/BĐATHHBTB-KTVT ngày 20/3/2020 của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Nghi Sơn;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Nghi Sơn (với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74) như sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Tầm hiệu lực ban ngày (Hải lý)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 0

19°16'41.4"

105°50'32.1"

19°16'37.8"

105°50'38.8"

1.8

Phao số 1

19°17'17.0"

105°49'57.5"

19°17'13.4"

105°50'04.2"

1.8

Phao số 2

19°17'13.6"

105°49'53.5"

19°17'10.0"

105°50'00.2"

1.6

Phao số 3

19°17'53.2"

105°49'20.0"

19°17'49.6"

105°49'26.8"

1.8

Phao số 4

19°17'50.2"

105°49'14.0"

19°17'46.6"

105°49'20.8"

1.8

Phao N4

19°18'16.5"

105°49'03.4"

19°18'12.9"

105°49'10.1"

1.8

Phao E6

19°18'20.2"

105°48'58.0"

19°18'16.7"

105°49'04.8"

1.5

Phao E8

19°18'25.5"

105°48'56.2"

19°18'21.9"

105°49'02.9"

1.5

Phao E10

19°18'29.2"

105°48'57.5"

19°18'25.6"

105°49'04.2"

1.5

Phao E12

19°18'32.7"

105°48'55.8"

19°18'29.2"

105°49'02.5"

1.6

Phao N14

19°18'45.9"

105°48'51.1"

19°18'42.3"

105°48'57.8"

1.5

Phao TD

19°16'24.0"

105°50'38.3"

19°16'20.4"

105°50'45.0"

1.8

 

        Các đặc tính khác của những báo hiệu hàng hải trên không thay đổi.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website