thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về khu vực thi công và phương tiện thi công Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2020


THA-12-2021

 

Vùng biển

: Thanh Hoá

Tên luồng

: Nghi Sơn

Căn cứ văn bản số 479/CVHHTH-PC ngày 01/6/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về việc cho phép phương tiện tiến hành hoạt động thi công công trình trong vùng nước cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2020 như sau:

  1. Khu vực thi công: Luồng hàng hải Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  2. Thời gian thi công: Từ ngày 02/6/2021.
  3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Long Hải 36

NB-8986

Tàu đặt cẩu

(máy đào gầu dây)

2

Long Hải 26

NB-8838

Tàu kéo

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Nghi Sơn chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website