thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về khu vực thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2019


THA-24-2019

 

Vùng biển

: Thanh Hóa

Tên luồng

: Nghi Sơn

     Căn cứ văn số 1097/CVHHTH-TTATANHH ngày 17/9/2019 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về việc cho phép phương tiện tiến hành hoạt động thi công trong vùng nước cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2019 như sau:

1. Khu vực thi công

     Khu vực thi công nằm phía bên trái luồng, từ khu vực phao số 4 kéo dài về phía hạ lưu khoảng 450m.

2. Các phương tiện thi công và thời gian thi công

TT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Vietship 03

SG-8673

Tàu hút bụng

2

VAS 006

TH-1317

Tàu đặt cẩu

3

Hiệp Thành 09

LA-04488

Sà lan chở  đất

 

3. Thời gian thi công dự kiến

     Từ ngày 19/9/2019 đến ngày 15/10/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

     Các phương tiện thuỷ hoạt động trong vùng nước cảng biển Nghi Sơn cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

     Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

Bản dấu đỏLiên kết website