thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu bị đắm trên luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA-29-2019

 

 

Vùng biển

:

Thanh Hóa

Tên luồng

:

Nghi Sơn

Căn cứ điện báo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu bị đắm trên luồng hàng hải Nghi Sơn tại vị trí có tọa độ địa lý gần đúng như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°17'41.3"

 105°49'23.2"

19°17'37.7"

105°49'29.9"

 

Vị trí tàu đắm nằm phía ngoài luồng, gần biên trái luồng hàng hải Nghi Sơn, cách phao số 4 luồng hàng hải Nghi Sơn khoảng 400m về phía Đông Nam.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Nghi Sơn tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

       + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website