thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình


TBH-04-2020

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền được hoàn thành ngày 25 tháng 5 năm 2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 14, 15:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: +0,1m (dương không mét mốt).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +0,4m, nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 6 khoảng 60m đến hạ lưu phao số 8 khoảng 80m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 18m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +0,4m, nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 9 khoảng 70m đến thượng lưu phao số 9 khoảng 210m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 7m;

         - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +1,5m, nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 13 khoảng 410m đến hạ lưu phao số 15 khoảng 120m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 18m.

2. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến hết cảng Diêm Điền:

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -1,0m (âm một mét).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -0,7m, nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 18 khoảng 50m đến hạ lưu phao số 18 khoảng 145m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 7m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -0,6m, nằm về phía phải luồng, từ hạ lưu phao số 19 khoảng 480m đến hạ lưu phao số 19 khoảng 170m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website