thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn của đèn biển Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-10-2021

Vùng biển

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Trị

: Đèn biển Cửa Việt

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'10.6"

107°11'23.7"

16°54'07.0"

107°11'30.4"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố thiết bị đèn của đèn biển Cửa Việt - Quảng Trị;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn của đèn biển Cửa Việt - Quảng Trị đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 258(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 11/9/2021 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018, VN30010, V1300011;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website