thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc di dời tàu Vietship TK 12 bị đắm khu vực luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-12-2021

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Trị

: Cửa Việt

 

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc tàu Vietship TK 12 đã được di dời;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tàu Vietship TK 12 bị đắm tại khu vực giữa phao số 0 và phao số 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã được di dời.

Nội dung chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Vietship TK 12 bị đắm tại khu vực giữa phao số 0 và phao số 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị tại Thông báo hàng hải số 339(P)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 13/10/2020 không còn hiệu lực./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website