thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị


QTI-33-2020

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1083/ĐN-HH ngày 02/12/2020 của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

KN1

 16°54'23.5"

 107°11'24.1"

 16°54'19.9"

 107°11'30.7"

KN2

 16°54'23.9"

 107°11'22.2"

 16°54'20.2"

 107°11'28.9"

KN3

 16°54'21.9"

 107°11'19.2"

 16°54'18.2"

 107°11'25.8"

KN4

 16°54'20.1"

 107°11'18.9"

 16°54'16.5"

 107°11'25.5"

         Độ sâu đạt: -6,2m (âm sáu mét hai).

         Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -5,5m, nằm phía thượng lưu của vùng nước, từ điểm KN3 về phía hạ lưu khoảng 22m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 12m.Liên kết website