thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc thiết lập khu vực thi công cải tạo đường dây trên không 22kV đoạn qua luồng hàng hải Vạn Gia thuộc dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 2)


QNH-09-2021

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ninh

: Vạn Gia

 

 

Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 466/BDD&CN-KHKT ngày 29/4/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc thiết lập khu vực thi công cải tạo đường dây trên không 22kV đoạn qua luồng hàng hải Vạn Gia thuộc dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 2);

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công cải tạo đường dây trên không 22kV đoạn qua luồng hàng hải Vạn Gia thuộc dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 2) như sau:

    1. Khu vực thi công:

    - Khu vực thi công công trình được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

B (N)

L (E)

B (N)

L (E)

A

21°24'17,8"

107°57'03,5"

21°24'14,2"

107°57'10,3"

B

21°23'43,2"

107°57'05,8"

21°23'39,6"

107°57'12,6"

C

21°23'42,3"

107°57'04,1"

21°23'38,7"

107°57'10,9"

D

21°24'17,7"

107°57'01,8"

21°24'14,1"

107°57'08,6"

 

          2. Các phương tiện tham gia thi công:

Tên phương tiện

Số đăng ký

Trường Giang 07

TB-0512

Việt Hưng 68

QN-7613

1741

QN-1741

1742

QN-1742

QN-7232

QN-7232

QN-8622

QN-8622

 

        3. Thời gian thi công: Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 12/5/2021.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Vạn Gia lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website