thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc thay đổi vị trí các phao báo hiệu số 1, 4A luồng hàng hải Sông Chanh


QNH-13-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ninh

: Sông Chanh

: Phao số 1, 4A

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 1

20°50'00,7"

106°52'55,2"

20°49'57,1"

106°53'02,0"

Phao số 4A

20°49'56,5"

106°52'50,7"

20°49'52,9"

106°52'57,5"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 1, 4A luồng hàng hải Sông Chanh về vị trí thiết kế mới;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thay đổi vị trí các phao báo hiệu số 1, 4A luồng hàng hải Sông Chanh về vị trí thiết kế mới như sau:

  • Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 1

20°50'06,7"

106°52'48,5"

20°50'03,1"

106°52'55,2"

Phao số 4A

20°50'03,1"

106°52'44,6"

20°49'59,5"

106°52'51,4"

 

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

                           + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website