thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc tạm ngừng hoạt động các phao báo hiệu số 7, 10 luồng hàng hải vào cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh


QNH-22-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ninh

: Luồng hàng hải vào cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh

: Phao số 7, 10

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 7

20°46'44.6"

107°15'43.6"

20°46'41.0"

107°15'50.4"

Phao số 10

20°48'32.8"

107°16'36.8"

20°48'29.2"

107°16'43.6"

 

Căn cứ văn bản số 5908/CV-KVCP ngày 24/6/2021 của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tạm ngừng hoạt động 02 phao báo hiệu số 7, 10 luồng hàng hải vào cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 7, 10 luồng hàng hải vào cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 24/6/2021.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50005, V14N0005;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website