thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc phục hồi hoạt động các phao báo hiệu số 7, 10 luồng hàng hải vào cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh


QNH-28-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ninh

: Luồng hàng hải vào cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh

: Phao số 7, 10

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 7

20°46'44.6"

107°15'43.6"

20°46'41.0"

107°15'50.4"

Phao số 10

20°48'32.8"

107°16'36.8"

20°48'29.2"

107°16'43.6"

 

Căn cứ văn bản số 7242/CV-KVCP ngày 28/7/2021 của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phục hồi hoạt động các phao báo hiệu số 7, 10 luồng hàng hải vào cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 7, 10 luồng hàng hải vào cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 175(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 24/6/2021 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50005, V14N0005;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website