thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc điều chỉnh tạm thời vị trí các phao báo hiệu số 17, 18 và đoạn luồng từ cặp phao số 15, 16 đến cặp phao số 17, 18 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân


QNH-14-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

: Phao số 17, 18

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 17

20°56'10.8"

107°04'05.8"

20°56'07.2"

107°04'12.6"

Phao số 18

20°56'08.9"

107°04'00.3"

20°56'05.3"

107°04'07.0"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 17, 18 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh tạm thời vị trí các phao báo hiệu số 17, 18 và đoạn luồng từ cặp phao số 15, 16 đến cặp phao số 17, 18 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân như sau:

1. Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 17, 18 đến vị trí thiết kế mới như sau:

  • Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 17

20°55'59.4"

107°04'06.7"

20°55'55.8"

107°04'13.5"

Phao số 18

20°55'57.9"

107°04'01.6"

20°55'54.3"

107°04'08.4"

 

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

 

2. Điều chỉnh đoạn luồng từ cặp phao số 15, 16 đến cặp phao số 17, 18:

- Hướng tuyến luồng điều chỉnh: 334°31'-154°31';

- Độ sâu: Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 80m, độ sâu đạt 76 m (bảy mét sáu) so với mực nước số "0" hải đồ.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân qua khu vực đoạn luồng từ cặp phao số 15, 16 đến cặp phao số 17, 18 cần tuân thủ sự điều tiết, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50004, V14N0004;

                           + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website