thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc di dời sà lan NB-6939 bị chìm và chấm dứt hoạt động báo hiệu hàng hải AIS “ảo” khống chế vị trí sà lan NB-6939 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao 16 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân


QNH-17-2021

Vùng biển

Luồng

Tên báo hiệu

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

: NB-6939 WRECK

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc sà lan NB-6939 bị chìm tại khu vực khu vực thượng lưu phao 16 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân được di dời;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

- Sà lan NB-6939 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao 16 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân đã được di dời;

- Báo hiệu hàng hải AIS “ảo” báo hiệu vị trí sà lan NB-6939 bị chìm đã chấm dứt hoạt động từ ngày 11/6/2021.

Thông báo hàng hải số 146(T)/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 04/6/2021 và số 147(P)/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 04/6/2021 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website