thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật vùng neo đậu tàu chuyển tải khu vực Hòn Nét - Quảng Ninh


QNH-01-2023

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 10/ĐD ngày 13/01/2023 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ hàng hải Đại Dương;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng neo đậu tàu chuyển tải khu vực Hòn Nét - Quảng Ninh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:  

1. Độ sâu vùng neo đậu tàu ITC-03:

Trong phạm vi vùng neo đậu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 350m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°55'00.6"

107°16'46.0"

20°54'57.0"

107°16'52.8"

 

độ sâu đạt: 16.3m (mười sáu mét ba).

Lưu ý: Điểm cạn có độ sâu 14.4m, tại khu vực biên phía Tây của vùng neo, cách biên vùng neo khoảng 20m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°54'59.6"

 107°16'34.6"

 20°54'56.0"

 107°16'41.4"

 

2. Độ sâu vùng neo đậu tàu ITC-04:

Trong phạm vi vùng neo đậu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 315m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°55'20.7"

107°16'58.4"

20°55'17.1"

107°17'05.2"

 

độ sâu đạt: 16.3m (mười sáu mét ba).

3. Độ sâu vùng neo đậu tàu ITC-05:

Trong phạm vi vùng neo đậu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 315m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°55'39.8"

107°17'10.2"

20°55'36.2"

107°17'17.0"

 

độ sâu đạt: 12.1m (mười hai mét mốt).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 11.4m đến 12.0m, tại khu vực biên phía Tây Bắc của vùng neo đậu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng neo đậu khoảng 20m.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50006, V14N0006; VN30001; V1300001;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website