thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân


QNH - 14 - 2023

Vùng biển    : Quảng Ninh

Tên luồng    : Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân được đo đạc và hoàn thành ngày 22/9/2023;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

 1. Đoạn luồng từ Phao số 0 đến Hòn Bài:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 240m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 19.4m (mười chín mét tư).

2. Đoạn luồng từ Hòn Bài đến Hòn Pháo Ngoài:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 240m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 13.0m (mười ba mét không).

3. Đoạn luồng từ Hòn Pháo Ngoài đến Hòn Một:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 12.1m (mười hai mét mốt).

4. Đoạn luồng từ Hòn Một đến Bến cảng xăng dầu B12:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 9.6m (chín mét sáu).

5. Đoạn luồng từ Bến cảng xăng dầu B12 đến thượng lưu bến số 2 cảng Cái Lân:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 9.1m (chín mét mốt).

          Lưu ý:

          - Đim cn có độ sâu 8.9m, ti phía biên phi lung, cách phao s 21 v phía thượng lưu khong 210m, và cách biên phi lung khong 10m;

          - Đim cn có độ sâu 9.0m, ti phía biên trái lung, cách phao s 26 v phía hạ lưu khong 235m, và cách biên trái lung khong 10m;

6. Đoạn luồng từ thượng lưu bến số 2 đến hết bến số 1 cảng Cái Lân:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải có bề rộng thay đổi 130÷70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 8.4m (tám mét tư).

7. Vùng quay tàu trước bến 5, 6, 7:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R=175m, tâm vũng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°58'38.1"

107°03'10.4"

20°58'34.5"

107°03'17.1"

Độ sâu đạt: 8.9m (tám mét chín).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 8.6m đến 8.8m, từ khu vực hạ lưu phao W1 khoảng 60m đến thượng lưu phao S khoảng 110m, khu vực rộng nhất lấn vùng quay tàu khoảng 95m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hòn Gai - Cái Lân đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website