thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu và vùng đậu tàu nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco


 

QNH-03-2023

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Sông Chanh

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 17.1/CV-NOSCO ngày 17/01/2023 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu và vùng đậu tàu nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 175m, tâm O có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°51'07.3"

 106°52'03.4"

 20°51'03.7"

 106°52'10.2"

 

Độ sâu đạt: 2.3m (hai mét ba).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 1.8m đến 2.2m, tại khu vực biên phía Tây Tây Bắc của vùng quay tàu, có chiều dài khoảng 70m. Bề rộng dải cạn tính từ biên vùng quay tàu vào khoảng 30m.

2. Vùng đậu tàu

Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN01

 20°51'00.4"

 106°51'49.9"

 20°50'56.8"

 106°51'56.7"

KN02

 20°51'03.6"

 106°51'58.4"

 20°51'00.0"

 106°52'05.2"

KN03

 20°51'06.3"

 106°51'57.2"

 20°51'02.7"

 106°52'04.0"

KN04

 20°51'03.1"

 106°51'48.7"

 20°50'59.5"

 106°51'55.5"

Độ sâu đạt: 3.2m (ba mét hai).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu từ 2.4m đến 3.1m, dọc theo tuyến mép bến, từ điểm KN04 về phía hạ lưu khoảng 47m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m;

- Dải cạn có độ sâu từ 2.8m đến 3.1m, tại khu vực thượng lưu của vùng nước, kèo dài từ điểm KN04 đến điểm KN01, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website