thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu khu vực Hòn Gai - Quảng Ninh


QNH - 27 - 2021

Vùng biển : Quảng Ninh

Tên luồng : Hòn Gai – Cái Lân

          Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu khu vực Hòn Gai – Quảng Ninh do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 15/7/2021;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu khu vực Hòn Gai - Quảng Ninh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” hải đồ) như sau:

            Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,4 hải lý, với tâm là điểm HG-PS1 có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

HG-PS1

20°43'26.5"

107°10'28.7"

20°43'22.9"

107°10'35.5"

 Độ sâu đạt: 17.0m (mười bảy mét không).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 16.7m, nằm tại phía Đông của vùng đón trả hoa tiêu, có chiều dài khoảng 650m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu khoảng 165m.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ khi ra vào vùng đón trả hoa tiêu trên phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: V140002, V14N0002;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website