thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu và vùng quay tàu trước Bến cảng Mũi Chùa – Quảng Ninh


QNH-11-2023

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 507/CPVTXD ngày 05/7/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Quảng Ninh;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu và vùng quay tàu trước Bến cảng Mũi Chùa - Quảng Ninh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Vùng đậu tàu:

  Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 21°17'04.8"

 107°27'03.3"

 21°17'01.2"

 107°27'10.0"

B

 21°17'04.1"

 107°27'04.1"

 21°17'00.4"

 107°27'10.9"

C

 21°17'05.4"

 107°27'05.4"

 21°17'01.8"

 107°27'12.2"

D

 21°17'06.1"

 107°27'04.6"

 21°17'02.5"

 107°27'11.4"

 

          Độ sâu đạt: 2.3m (hai mét ba).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 1.5m đến 2.2m nằm dọc theo tuyến mép bến cảng, từ điểm D kéo dài về phía điểm A khoảng 43m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m.

2. Vùng quay tàu:

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 75m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O

 21°17'03.8"

 107°27'05.8"

21°17'00.2"

107°27'12.6"

 

        Độ sâu đạt: 2.3m (hai mét ba).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 1.5m đến 2.2m, có chiều dài khoảng 31m tại khu vực tuyến mép bến cảng, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 5m.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website