thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu Bến cảng Xăng dầu Cái Lân


QNH-17-2023

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Luồng chuyên dùng vào Bến cảng xăng dầu Cái Lân

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1555/ĐĐN-PVOILCAILAN ngày 20/11/2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Cái Lân;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu Bến cảng Xăng dầu Cái Lân, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: 3.6m (ba mét sáu).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 2.9m đến 3.5m, nằm về phía bên phải luồng, kéo dài từ phao M1 về phía thượng lưu phao khoảng 105m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 14m.           

2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 100m, tâm tại vị trí có tọa độ:   

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°59'29.8"

107°01'36.8"

20°59'26.2"

107°01'43.6"

 

Độ sâu đạt: 4.0m (bốn mét không).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 3.7m đến 3.9m, nằm tại khu vực phao E, kéo dài từ phía Bắc phao E khoảng 14m đến phía Nam phao E khoảng 45m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 18m.

 3. Vùng đậu tàu

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên

điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°59'26.0"

107°01'33.4"

20°59'22.4"

107°01'40.1"

B

20°59'27.0"

107°01'33.4"

20°59'23.4"

107°01'40.1"

C

20°59'27.1"

107°01'42.1"

20°59'23.5"

107°01'48.9"

D

20°59'26.1"

107°01'40.3"

20°59'22.5"

107°01'47.1"

Độ sâu đạt: 5.4m (năm mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng chuyên dùng vào Bến cảng xăng dầu Cái Lân đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50004, V14N0004;

- Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website