thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh


QNH-09-2023

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Sông Chanh

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Sông Chanh được đo đạc và hoàn thành ngày 10/05/2023;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

          1. Đoạn luồng tiếp nối từ phao số 29 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đến phao số 13:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.5m (hai mét rưỡi).

        Lưu ý:

        - Điểm cạn có độ sâu 2.3m, nằm về phía biên trái luồng, cách phao số 8 về phía hạ lưu khoảng 630m, cách biên trái luồng khoảng 5m;

        - Điểm cạn có độ sâu 2.3m, nằm về phía biên phải luồng, cách phao số 9 về phía thượng lưu khoảng 35m, cách biên phải luồng khoảng 4m.

        2. Đoạn luồng từ phao số 13 đến phao số 16:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 1.8m (một mét tám).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Sông Chanh đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website