thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về phương tiện thi công và khu vực hố trung chuyển công trình nạo vét duy tu tuyến luồng vào cảng Cẩm Phả


QNH-08-2023

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Luồng vào cảng Cẩm Phả

            

            

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 4685/KVCP-ĐTMT ngày 05/5/2023 của Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin; Các văn bản số 322/CVHHQN-PCHH ngày 28/04/2023, văn bản số 335/CVHHQN-PCHH ngày 05/5/2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc chấp thuận phương tiện tiến hành hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu tuyến luồng vào cảng Cẩm Phả;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phương tiện thi công và khu vực hố trung chuyển công trình nạo vét duy tu tuyến luồng vào cảng Cẩm Phả như sau:

  1. Phương tiện thi công:

STT

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

1

HP - 4189

Sà lan chở hàng có cửa xả đáy

Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 10/6/2023

2

HP - 5816

Sà lan chở hàng có cửa đáy

Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 06/7/2023

3

HP - 3609

Sà lan chở bùn đất có cửa xả đáy

Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 28/10/2023

4

HP - 1242

Sà lan chở hàng có cửa đáy

Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 15/6/2023

5

HP - 3746

Sà lan chở bùn đất

Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 13/11/2023

6

HP - 4274

Sà lan chở hàng có cửa xả đáy

Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 07/11/2023

  1. Khu vực hố trung chuyển:

         Khu vực hố trung chuyển thi công nạo vét tuyến luồng vào cảng Cẩm Phả được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°50'28.7"

106°52'15.0"

20°50'25.1"

106°52'21.8"

2

20°50'29.8"

106°52'18.2"

20°50'26.2"

106°52'25.0"

3

20°50'26.7"

106°52'19.4"

20°50'23.1"

106°52'26.2"

4

20°50'25.6"

106°52'16.1"

20°50'22.0"

106°52'22.9"

        

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công.

    Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website