thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về khu vực thi công và thiết lập phao báo hiệu khu vực thi công tuyến bờ bao tạm cho khu vực 110ha phía Đông Khu công nghiệp và cảng Nam Tiền Phong - Hạng mục phần bờ bao tạm nằm trong vùng nước cảng biển


QNH-24-2021

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ninh

: Sông Chanh

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số DCRU/ENG/LET-EN-VN-2021.9 ngày 14/6/2021 và văn bản số DCRU/ENG/LET-EN-VN-2021.12 ngày 05/7/2021 của Công ty cổ phần Deep C Nga;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công và thiết lập phao báo hiệu khu vực thi công tuyến bờ bao tạm cho khu vực 110ha phía Đông Khu công nghiệp và cảng Nam Tiền Phong - Hạng mục phần bờ bao tạm nằm trong vùng nước cảng biển như sau:

1. Khu vực thi công tuyến bờ bao

Phạm vi thi công tuyến bờ bao tạm được khống chế bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A9

 20°50'45.0"

 106°52'00.8"

 20°50'41.4"

 106°52'07.6"

A10

 20°50'14.3"

 106°52'14.1"

 20°50'10.7"

 106°52'20.8"

A10.1

 20°50'09.3"

 106°52'14.0"

 20°50'05.7"

 106°52'20.8"

 

2. Thiết lập phao báo hiệu khu vực thi công

- Vị trí: Nằm phía bên trái tuyến luồng hàng hải Sông Chanh.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TC1

 20°50'51.1"

 106°52'07.9"

 20°50'47.5"

 106°52'14.7"

TC2

 20°50'13.4"

 106°52'22.4"

 20°50'09.8"

 106°52'29.2"

 

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình đang thi công.

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu: Chữ TC1, TC2 tương ứng màu đỏ;

- Chiều cao toàn bộ: 4,5m (tính đến mặt nước);

- Tầm hiệu lực ban ngày: 1,6 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12,0s [Fl(3+1)Y.12s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 3,6m (tính đến mặt nước);

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sông Chanh đi đúng tuyến luồng, tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Ghi chú: -  Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website