thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét khu nước hạ lưu cầu cảng thuộc Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco


QNH-15-2023

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Sông Chanh

                        Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 268/2023/CV-CVN ngày 26/9/2023 của Công ty CP Nosco Shipyard; văn bản số 730/CVHHQN-PCHH ngày 12/9/2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét khu nước hạ lưu cầu cảng thuộc Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét khu nước hạ lưu cầu cảng thuộc Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°50'59.7"

106°51'50.2"

20°50'56.1"

106°51'57.0"

NV2

20°51'02.9"

106°51'58.7"

20°50'59.3"

106°52'05.5"

NV3

20°51'06.3"

106°51'57.2"

20°51'02.7"

106°52'04.0"

NV4

20°51'03.1"

106°51'48.7"

20°50'59.5"

106°51'55.5"

  1. Các phương tiện thi công và thời gian hoạt động thi công:

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

HP - 01

Tàu hút phun

150 ngày kể từ ngày 27/9/2023

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Sông Chanh lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website