thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu tuyến luồng vào cảng Cẩm Phả


QNH-07-2023

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên đoạn luồng

: Cẩm Phả

            

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 4277/KVCP-ĐTMT ngày 24/04/2023 của Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin; Văn bản số 301/CVHHQN-PCHH ngày 20/04/2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc chấp thuận phương tiện tiến hành hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu tuyến luồng vào cảng Cẩm Phả;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu tuyến luồng vào cảng Cẩm Phả như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        - Khu vực thi công nạo vét tuyến luồng vào cảng Cẩm Phả được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°44'16.8"

107°14'17.2"

20°44'13.2"

107°14'24.0"

2

20°44'18.6"

107°14'13.6"

20°44'15.0"

107°14'20.3"

3

20°50'19.6"

107°17'39.7"

20°50'16.0"

107°17'46.5"

4

20°50'17.7"

107°17'43.4"

20°50'14.1"

107°17'50.2"

  • Khu vực thi công nạo vét vùng quay trở tàu được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

21°01'39.3"

107°22'16.4"

21°01'35.7"

107°22'23.1"

B

21°01'41.2"

107°22'23.9"

21°01'37.6"

107°22'30.7"

C

21°01'36.9"

107°22'28.9"

21°01'33.3"

107°22'35.7"

D

21°01'28.2"

107°22'29.3"

21°01'24.6"

107°22'36.0"

E

21°01'19.7"

107°22'20.9"

21°01'16.1"

107°22'27.7"

F

21°01'19.6"

107°22'16.8"

21°01'16.0"

107°22'23.6"

G

21°01'28.7"

107°22'16.4"

21°01'25.1"

107°22'23.2"

H

21°01'28.7"

107°22'16.8"

21°01'25.1"

107°22'23.6"

  1. Phương tiện tham gia thi công và thời gian thi công:

STT

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

1

HP - 4481

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 16/01/2024

2

HP - 3840

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 04/8/2023

3

HP - 5654

Tàu cần cẩu

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 03/10/2023

4

HP - 4731

Tàu cần cẩu

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 06/5/2023

5

HP- 4482

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 31/5/2023

6

HP - 3354

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày  25/9/2023

7

HP - 2901

Sà lan chở hàng có cửa xả đáy

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày  23/5/2023

8

HP - 3006

Sà lan chở hàng có cửa xả đáy

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày  19/7/2023

9

HP - 3965

Sà lan chở hàng có cửa đáy

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 18/9/2023

10

HP - 2863

Sà lan chở hàng có cửa đáy

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày  17/8/2023

11

HP - 3514

Sà lan chở bùn đất

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 19/7/2023

12

HP - 4225

Sà lan chở hàng có cửa xả đáy

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/5/2023

13

HP - 4411

Sà lan chở hàng có cửa đáy

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 24/02/2024

14

HP - 4504

Tàu hút

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày  23/6/2023

15

HP - 4641

Tàu kéo

Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 16/01/2024

        

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cẩm Phả lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

    Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website