thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân


QNH - 07 - 2019

Vùng biển         : Hải Phòng

Tên luồng         : Hòn Gai - Cái Lân

    Căn cứ văn bản số 397/CVHHQN-PC ngày 04/5/2019 của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh về việc cho phép phương tiện hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân năm 2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân như sau:

1. Khu vực thi công:

    Đoạn từ Hòn Một đến hết cảng Cái Lân.

2. Thời gian thi công:

    Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 21/6/2019.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

Tên

phương tiện

Hô hiệu

Loại phương tiện

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Mớn nước

(m)

HB-09

3WBP9

Tàu hút bụng

57,7

13,5

2,7

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hòn Gai - Cái Lân chú ý tăng cường cảnh giới, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website