thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ngãi

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Sa Kỳ


QNI-01-2023

Vùng biển          : Quảng Ngãi

Tên luồng           : Sa Kỳ

Tên báo hiệu      : Phao số 1

Tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°12'24.8"

108°55'18.9"

15°12'21.1"

108°55'25.4"

 

      Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố  phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Sa Kỳ;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Sa Kỳ đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 19/01/2023.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50024, V14S0024;

 

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website