thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về việc thiết lập mới phao TC1, TC2 báo hiệu khu vực thi công dự án cảng cá Tam Quang


QNM - 02 - 2018

    Vùng biển                : Quảng Nam

    Tên luồng               : Kỳ Hà

    Tên báo hiệu            : TC1, TC2

        Căn cứ văn bản số 528/BQLNNPTNT-KTKH ngày 05/6/2018 của BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT - Quảng Nam đề nghị công bố thông báo hàng hải thiết lập phao báo hiệu khống chế khu vực thi công dự án cảng cá Tam Quang;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc thiết lập mới phao TC1, TC2 báo hiệu khu vực thi công dự án cảng cá Tam Quang với các đặc tính như sau:

        - Tọa độ địa lý:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TC1

15°28'26.9"

108°40'45.3"

15°28'23.2"

108°40'51.9"

TC2

15°28'28.0"

108°40'51.7"

15°28'24.3"

108°40'58.3"

 

- Tác dụng                        : Báo hiệu khu vực công trình đang thi công;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng                      : Hình tháp;

- Màu sắc                         : Toàn thân màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh                 : Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu                           : Các chữ “TC1”, “TC2” màu đỏ;

- Chiều cao toàn bộ           : 4,6 m.

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng           : Ánh sáng vàng, chớp nhóm 3+1, chu kỳ 12 giây;

- Phạm vi chiếu sáng         : 360;

- Chiều cao tâm sáng        : 3,8 m;

- Tầm hiệu lực ánh sáng    : 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

               Hải đồ ảnh hưởng: VN50022, VN4S0022

Bản dấu đỏLiên kết website