thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn báo hiệu trên phao số 2 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam


QNM-05-2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Quảng Nam

: Kỳ Hà

: 2

 

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°29'35.7"

108°41'41.3"

15°29'32.0"

108°41'47.9"

 

Căn cứ điện cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao số 2 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn báo hiệu trên phao số 2 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4/2019.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website