thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về việc di dời tàu HB Cửu Long bị đắm trên luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam


QNM-08-2019

 

Vùng biển

: Quảng Nam

Tên luồng

: Kỳ Hà

     

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tàu HB Cửu Long bị đắm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu số 17 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam đã được di dời.

Thông báo hàng hải số 156(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/5/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50022, V14S0022;

                + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website