thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về khu vực thi công công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2)


QNM - 05 - 2018

    Vùng biển                : Quảng Nam

    Tên luồng                : Kỳ Hà

        Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 1032/ĐĐN-BQLGT ngày 02/112018 của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 505/CVHHHQNa-PCTT-ATANHH ngày 05/11/2018 và số 506/CVHHHQNa-PCTT-ATANHH ngày 06/11/2018 của Cảng vụ hàng hải Quảng Nam; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) như sau:

1. Khu vực thi công: Luồng Kỳ Hà đoạn từ thượng lưu bến cảng Kỳ Hà đến bến cảng Chu Lai

2. Các phương tiện thi công:

TT

Tên phương tiện

Chủng loại

Thời gian thi công

Từ ngày

Đến ngày

1

Quê Hương 05

Tàu đặt cẩu

 

 

 

 

07/11/2018

 

 

 

 

 

07/11/2018

 

22/12/2018

2

Hoàng Long 09

05/4/2019

3

Quê Hương 17

Tàu chở bùn

4

Quê Hương 25

5

Quê Hương 09

Tàu hút

26/3/2019

6

Quê Hương 02

Tàu kéo

27/3/2019

7

Khánh Giang 18

Tàu đặt cẩu

05/4/2019

 

05/4/2019

8

Vietren TC11

9

Khánh Giang 17

Tàu hút

10

Khánh Vân

Tàu chở bùn

27/12/2018

11

SG-6309

05/4/2019

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Kỳ Hà lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

               Hải đồ ảnh hưởng: VN50022, VN4S0022

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website