thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình


QBH - 07 - 2020

 

Vùng biển

: Quảng Bình

Tên  luồng

: Hòn La

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn La hoàn thành ngày 21/5/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn La – Quảng Bình (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

            1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,8 m (âm bảy mét tám).

            2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R =108m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O

17°56'18.0"

106°30'57.9"

17°56'14.4"

106°31'04.6"

 

độ sâu đạt:  -7,7 m (âm bảy mét bảy).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,5m, tại biên vùng quay tàu, từ hạ lưu phao số 6 khoảng 50m đến thượng lưu phao số 6 khoảng 30m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 15m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

          Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50016, V14N0016.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website