thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình


QBH - 11 - 2022

 

Vùng biển

: Quảng Bình

Tên  luồng

: Hòn La

  Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình đo đạc và hoàn thành ngày 17/11/2022;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

          1. Luồng tàu:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 7.5m (bảy mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 6.9m đến 7.4m nằm về phía biên phải luồng, tại khu vực giáp với biên phía Đông của vùng quay tàu, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m (tại khu vực này luồng tàu có bề rộng thay đổi từ 185m đến 230m);

          2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R =108m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°56'18.0"

106°30'57.9"

17°56'14.4"

106°31'04.6"

 

độ sâu đạt: 7.5m (bảy mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 7.1m đến 7.4m, tại biên phía Tây vùng quay tàu (phía phao số 6), có chiều dài khoảng 165m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 36m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50016, V14N0016;

        - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.     

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website