thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh – Quảng Bình


QBH - 03 - 2021

Vùng biển              :  Quảng Bình

Tên luồng              :  Cửa Gianh

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình hoàn thành ngày 08/02/2021;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ”) như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 3, 4:

  Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,4m (âm hai mét tư).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 3, 4 đến phao số 9:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,3m (âm bảy mét ba).

Lưu ý: Dải cạn tại khu vực biên phải luồng cách phao số 9 khoảng 50m về phía thượng lưu, điểm cạn nhất đạt -6,9m và lấn vào luồng 12m.  

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

  Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website