thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Bình Nguyên 19 bị đắm tại khu vực vùng biển Quảng Bình


QBH - 03 - 2020

 

Vùng biển

: Quảng Bình

 

Căn cứ văn bản số 75/CVHHQB-TTATANHH ngày 12/3/2020 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình về việc tàu Bình Nguyên 19 bị đắm tại khu vực vùng biển Quảng Bình;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Bình Nguyên 19 bị đắm tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°46'03,6"

106°43'53,2"

17°46'00,0"

106°44'00,0"

 

- Vị trí tàu đắm nằm cách đèn biển Cửa Gianh - Quảng Bình khoảng 14,5 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Quảng Bình tăng cường cảnh giới và đi cách xa vị trí tàu đắm ít nhất 2 hải lý khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website