thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-15-2019

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Cửa Hội - Bến Thủy

: Phao số 3

:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°46'55.6"

105°46'07.8"

18°46'52.0"

105°46'14.5"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc: Phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số: 397(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 03/12/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: -  Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website