thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu số TC1, TC2, TC3, TC4 khống chế khu vực thi công xây dựng công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam


NAN-40-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Nghệ An

: Cửa Hội - Bến Thủy

: Phao số TC1, TC2, TC3, TC4

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TC1

18°45'20,5"

105°44'37,8"

18°45'17,0"

105°44'44,5"

TC2

18°45'17,6"

105°44'41,9"

18°45'14,0"

105°44'48,6"

TC3

18°45'07,6"

105°44'27,5"

18°45'04,0"

105°44'34,2"

TC4

18°45'04,6"

105°44'31,7"

18°45'01,0"

105°44'38,4"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thu hồi các phao báo hiệu số TC1, TC2, TC3, TC4 khống chế khu vực thi công xây dựng công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số TC1, TC2, TC3, TC4 khống chế khu vực thi công xây dựng công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam chấm dứt hoạt động từ ngày 17/12/2020.

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website