thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc thay đổi đặc tính các phao báo hiệu số 6, 7, 9, 18, 20 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-12-2019

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Cửa Hội - Bến Thủy

: Phao số 6, 7, 9, 18, 20

:

STT

Tên báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

Phao số 6

18°46'34.7"

105°46'07.3"

18°46'31.1"

105°46'14.1"

2

Phao số 7

18°44'46.1"

105°44'17.9"

18°44'42.5"

105°44'24.6"

3

Phao số 9

18°42'18.1"

105°45'14.4"

18°42'14.6"

105°45'21.1"

4

Phao số 18

18°40'38.4"

105°46'04.3"

18°40'34.9"

105°46'11.0"

5

Phao số 20

18°40'07.9"

105°45'05.7"

18°40'04.4"

105°45'12.4"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thay đổi đặc tính các phao báo hiệu số 6, 7, 9, 18, 20 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thay đổi đặc tính các phao báo hiệu số 6, 7, 9, 18, 20 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy như sau:

1. Phao số 6, 18, 20:

- Tác dụng

:

Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

- Hình dạng

:

Hình tháp lưới;

- Màu sắc

:

Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh

:

Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu

:

Các số “6”, “18”, “20”  màu trắng;

- Đặc tính ánh sáng

:

Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.R.3s];

- Phạm vi chiếu sáng

:

360°;

- Tầm hiệu lực

:

3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

 

2. Phao số 7, 9:

- Tác dụng

:

Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

- Hình dạng

:

Hình tháp lưới;

- Màu sắc

:

Màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh

:

Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu

:

Các số “7”, “9” màu trắng;

- Đặc tính ánh sáng

:

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s];

- Phạm vi chiếu sáng

:

360°;

- Tầm hiệu lực

:

3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

 

Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

Ghi chú: -  Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website